Total War ATTILA Slavic Nations Culture Pack
buy
152,-
Přidat do košíku

Jedná se o dodatek a je nutné vlastnit základní hru Total War Attila v platformě Steam!

Balíček kultur Slovanské národy přináší do hry Total War™: ATTILA tři nové hratelné frakce. Anty, Sklaveny a Venedy lze využít jak v kampaních pro jednoho i více hráčů, tak ve vlastních bitvách a bitvách pro více hráčů. Houževnatí a velice pohybliví Slované putují křížem krážem po širých stepích a znovu obydlují zem, kterou museli její původní vlastníci opustit. Dojde-li k ozbrojenému střetu, zasypávají své nepřátele krupobitím otrávených šípů. Svými diplomatickými i vojenskými schopnostmi představují ideální obranu před hunskou hrozbou a přinášejí celou řadu jedinečných způsobů, jak hrát kampaně i bitvy v Total War: ATTILA.

Nové budovy a podmínky vítězství

K dosažení vítězství s některým ze slovanských národů je nutné budovat zázraky z nového legendárního stavebního řetězce. Míra vítězství (menší/běžné/božské) a jeho typ (vojenské/kulturní) se odvíjí od příslušného zázraku. Hráči navíc mohou pokračovat v budování i dalších a dosáhnout tak ještě vyššího stupně výhry.

Kulturní rysy Slovanů

Všechny slovanské frakce mají k dispozici výhody rysu Tvrdí válečníci, díky kterému mohou rychle zabydlovat vyrabované provincie. Rys Tvrdí válečníci poskytuje následující bonusy:

Imunita vůči ubývání sil ve sněhu, Nulová cena kolonizace,50% sleva na všechny hlavní osidlovací budovy. Kromě toho mohou slovanské národy urychlit rozkvět své ekonomiky v čerstvě osídlených oblastech pomocí nového stavebního řetězce Zádruha.

Otrávené šípy

Otrávené šípy představují unikátní nový typ munice, jejž mají k dispozici pouze slovanské frakce. Jedná se o nejnebezpečnější druh šípů v celé hře, který způsobuje cíli vyčerpání a postupné poškození.

Slovanské národy

Antové

Tažení za Anty je náročné hned od samého začátku, výchozí pozice se totiž nachází přímo v sousedství Hunů, Roxolanů a Kvádů. Vzhledem k rysu své frakce také musí Antové brát při bojích velký ohled na okolní terén a bojovat jen tam, kde to je pro ně výhodné. Jejich tažení je proto hodnoceno jako velmi obtížné!

Rys frakce: Svoboda pro vlky

+20 k morálce, kontaktnímu útoku, kontaktní obraně a kontaktnímu poškození při boji v lesích

+20 k morálce, kontaktnímu útoku, kontaktní obraně a kontaktnímu poškození při boji u řek

-10 k morálce, kontaktnímu útoku, kontaktní obraně a kontaktnímu poškození při boji ve stepích / na otevřeních bojištích

Venedi

Díky kombinaci bonusů k farmářství a kulturního rysu společného pro všechny Slovany vynikají Venedi v kolonizování a jejich ekonomika se silně opírá o zemědělství. Mají též k dispozici jedinečnou sérii událostí, která postupem času výrazně zlepšuje jejich diplomatické vztahy s Huny, mají tak možnost uniknout nejhorším následkům apokalypsy.

Rys frakce: Spojení se zemí

Venedské farmy nemají žádné negativní účinky (nečistota / veřejný pořádek)

+100 % k příjmu z farem

-50 % k příjmu z obchodu, průmyslu a kultury

Sklaveni

Sklaveni jsou největší nadějí světa na poražení Hunů, tato frakce se totiž specializuje na ničení nomádských kmenů, z čehož mají i finanční profit!

Rys frakce: Rohatý lovec

+10 k morálce, kontaktnímu útoku, kontaktní obraně a kontaktnímu poškození při boji proti nomádským frakcím

Dodatečný příjem za každou zničenou jednotku

+5 k veřejnému pořádku z přítomnosti vojenských jednotek

Nové jednotky

Velitel, Vojvodova garda, Kopiníci, Slovanští branci, kopiníci, Slovanští kopiníci, Slovanští vznešení kopiníci, Slovanští válečníci s velkými štíty, Vyvolení štítovníci, Sekernická pěchota, Slovanští odvedenci se sekerami, Slovanští sekerníci, Slovanští válečníci se sekerami, Perunovy sekery, Slovanští přepadávači, žoldnéři, Velesovi stoupenci (Venedi), Velesovi vyvolení (Venedi), Zabíječi koní (Sklaveni), Porážeči koní (Sklaveni), Pěchota pro boj zblízka, Slovanští válečníci, Slovanští šampioni, Perunovi šampioni, Pěší lučištníci, Slovanští branci, lučištníci, Slovanští lučištníci, Slovanští lovci

Lučištníci s otrávenými šípy (Antové), Lovci s otrávenými šípy (Antové), Pěchota s oštěpy, Slovanští branci, harcovníci, Slovanští harcovníci, Slovanští vznešení harcovníci, Harcovnická jízda, Slovanští nájezdníci, Slovanští nájezdníci na koních, Svarogovi nájezdníci, Artilerie, Onager, Bašta s onagerem
cs Produkt obsahuje také český dabing nebo titulky.
now Dodáme ihned po přijetí platby.
Steam | PC Produkt je určen pro platformu Steam | PC
Digitální produkt Produkt je doručen elektronicky, nejedná se o krabicovou verzi.

Podobné produkty